Organizátoři& záštity

Hlavní organizátoři

 • South Bohemia

Záštitu nad konáním Mezinárodního pivního festivalu
pro rok 2018 přijali:

 • Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu České republiky
 • Ing. jiří Milek, ministr zemědělství České republiky
 • Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje
 • Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice
 • doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
 • doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., ředitelka agentury CzechTourism
 • Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., prezident Hospodářské komory České republiky
 • doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., rektor Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
 • Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident Agrární komory České republiky
 • Ing. Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj České republiky
 • Mgr. Šárka Stegbauerová, výkonná ředitelka Smíšené obchodní komory ČESTA
 • Ing. Miroslav Toman, prezident Potravinářské komory České republiky

Certifikační autority

Inspekční a certifikační společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. zajišťuje certifikace systému managementu a výrobkovou certifikaci, inspekci potravin a zemědělských komodit, testování a laboratorní analýzy, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby.

TÜV SÜD je světově uznávanou společností, která poskytuje služby v oblastech: nezávislého ověřování, testování, inspekce, certifikace, homologace a vzdělávání.

3EC International je uznávanou certifikační společností v oblasti systémů managementu, včetně systému bezpečnosti potravin.

SZPI je organizační složka státu, která je přímo podřízená ministerstvu zemědělství. Je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin.