Organizátoři& záštity

Hlavní organizátoři

 • Revel
 • Městská kulturní zařízení Litoměřice

Spoluorganizátoři

 • Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí
 • Střední škola obchodu, služeb a řemesel Tábor

Záštitu nad konáním 32. Mezinárodního pivního festivalu v Českých Budějovicích pro rok 2022 přijali:

 • Ing. Zdeněk Nekula, ministr zemědělství
 • MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje
 • Pavel Hroch, náměstek hejtmana Jihočeského kraje
 • Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice
 • Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., prezident Hospodářské komory České republiky
 • Ing. Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory České republiky
 • Ing. Jan Doležal, prezident Agrární komory České republiky
 • prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • prof. Dr. RNDR. Pavel Matějka, rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
 • prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., rektor České zemědělské univerzity v Praze
 • Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD., rektor Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
 • prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor Mendelovy Univerzity v Brně
 • doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D., děkan Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Ing. Jan Herget, Ph.D., ředitel agentury CzechTourism
 • Ing. Luboš Hejda, předseda svazu pěstitelů chmele České republiky

Certifikační autority

Inspekční a certifikační společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. zajišťuje certifikace systému managementu a výrobkovou certifikaci, inspekci potravin a zemědělských komodit, testování a laboratorní analýzy, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby.

TÜV SÜD je světově uznávanou společností, která poskytuje služby v oblastech: nezávislého ověřování, testování, inspekce, certifikace, homologace a vzdělávání.

3EC International je uznávanou certifikační společností v oblasti systémů managementu, včetně systému bezpečnosti potravin.

SZPI je organizační složka státu, která je přímo podřízená ministerstvu zemědělství. Je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin.