Informace

Pro návštěvníky

24. 9. - 25. 9. 2021

Pivovarská zahrada a venkovní výstavní plochy

Cena vstupenky 100,- Kč.

Pro soutěžící

20. 9. - 24. 9 2021

Výstaviště České Budějovice - pavilon R2 a R1

Příhlášky, podmínky a další materiály k XXXI. ročníku naleznete zde.